תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של זקס בייקרי

התקנון  מגדיר את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. אנא קרא את התקנון בקפידה, מפני שהינם מהווים הסכם מחייב בינך לבין זקס בייקרי.

 השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מהווים את הסכמתך לתקנון זה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד להלן: “תנאי האתר“).

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

המשתמש והמזמין באתר מסכים  כי קרא והסכים ללא יוצא מן הכלל להוראות התקנון וליתר הוראות האתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא בעל גישה לאתר זה.

הרכישה  באתר מיועדת  למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה או כל פעולה אחרת שהוכרה בדין כפעולה כשרה ובדרך הפעילות הרגילה.

כל ההזמנות המבוצעות דרך האתר נעשות בכפוף למפורט בתקנון זה ובאתר האינטרנט של החברה (להלן: “רכישה“).

אנו נספק לך את המוצרים שהזמנת באתר לאחר שהושלם תהליך הרכישה ולאחר שקיבלת לתיבת דוא”ל שלך אישור ביצוע הזמנה , והכל בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי בבעלותך כרטיס אשראי תקף לאחר שהתקבל אישור מחברת האשראי על ביצוע החיוב. 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , גם אם בעבר התבצעה הזמנה באתר כמפורט כדלהלן:

  •  מסירת פרטים שגויים;
  • ביצעת מעשה הפוגע או העלול לפגוע באתר ואו בצדדים שלישיים כלשהם.
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש;
  • כל סיבה שהיא.

לאחר שבחרת את המוצרים והוספת אותם לסל הקניות שלך, עליך להזין בתהליך ההזמנה את פרטי ההתקשרות : שם פרטי,שם משפחה, ת”ז, מספר טלפון, כתובת המשלוח (עיר, רחוב, מספר דירה, כניסה והערות מיוחדות למקום האספקה) וכתובת מייל עדכנית.

אם  הזנת פרטים  שגויים אין החברה אחראית על כל נזק שייגרם לך כתוצאה מאי קבלת ההזמנה ולא תעמוד לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

 

 

שילוח ההזמנה בהתאם לאזורי החלוקה וזמני החלוקה.

במקרה של הזמנה מיוחדת ומגשי אירוח החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על זמן אספקה ארוך יותר. 

 

זקס בייקרי  לא תהיה אחראית לעיכובים במשלוחים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה:

קורונה,סגר ,תקלות, עיכובים, שביתות, הפרעות באספקת החשמל, מצבי לחימה, מלחמה וכיו”ב תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מחירים כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין.

מחירי המוצרים אינם כוללים את דמי המשלוח.

 

תוכן שיווקי : במידה ונתת את הסכמתך לקבלת דיוור שיווקי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לך עדכונים, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

 אתה  יכול לחזור בך מהסכמה ולהודיע לזקס בייקרי על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח זקס בייקרי ו/או מי מטעמה. הדיוור השיווקי עשוי להישלח ע״י החברה.

 

זקס בייקרי תוכל לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד. 

תמונות המוצרים באתר הינן  לצורכי המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. ייתכנו הבדלים בצבעים, במרקם, בצורת ההגשה וכו בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו), הינם קניינה הבלעדי של זקס בייקרי. המשתמש מתחייב לא להעתיק,  לא לפרסם, לא להפיץ, לא להציג, לא לשכפל, כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות והסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של זקס בייקרי בכתב ומראש.

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי בלבד ולא יחול כל דין אחר.

זקס בייקרי רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של זקס בייקרי  וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

פרטיות משתמשי האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי משתמש האתר.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לשלוח מייל [email protected]
מחפשים משהו יוצא מהכלל?

We provide handmade cakes created especially for you.

דילוג לתוכן